Ydelser - det hjælper vi med

Vi hjælper jer med at komme i gang eller videre med ESG. Ydelserne skræddersyr vi efter jeres behov, og hvad I som virksomhed har brug for. Målet er, at I kan skabe forretningsmæssig succes med ESG!

 
Esg-data, analyse og rapporter 
Indbygge esg i jeres stratgei og forretning
kompetenceløft og implementering

Få tilskud til et ESG-forløb og skab et kompetenceløft!

Fra data til strategi og forretningsmæssig succes!

Strategi

 • Mapping og vurdering af risiko og muligheder 
 • Indkredsning af indsatsområder
 • Ny strategi og planer for handling og kommunikation
Vi hjælper jer med at bygge en fremtidssikret strategi, der gør, at I både lever op til de lovgivningsmæssige krav og udvikler virksomheden, så den er attraktiv i fremtiden.

Strategiarbejdet står på et fundament af data og analyse - herunder  både kvantitative data (ESG-data) og kvalitative data (IRO-data dvs. Impact, Risk, Opportunity)

Fundament

 • ESG-data
 • Dobbelt væsentlighedsanalyse
 • Omverden- og trendanalyser
 • Rapporter 
ESG-data og analyser skaber det fundament, I står på, når I skal træffe beslutninger og udvikle jeres strategi. Analyserne giver jer indsigt i verden omkring jer med fokus på den dobbelte væsentlighed og IRO (Impact, Risk, Opportunity)

Analyserne og ESG-dataene er også vigtig i forhold til jeres kommunikation og markedsføring. Og vil blive efterspurgt af jeres kunder, samarbejdspartnere og andre.

Kompetencer

 • Workshops
 • Foredrag
 • Fyraftensmøder

Viden og kompetencer er forudsætninger for at skabe udvikling og forandring i organisationer.

Vi har en mangeårig erfaring med at udvikle og designe kursus- og uddannelsesforløb.

Formidling og videndeling har altid afsæt i nyeste viden og tager afsæt i jeres virksomhed. Og så er den ikke kedelig, fordi der undervejs bruges mange eksempler og øvelser.

Skal vi tage en uforpligtende snak om, hvad I som virksomhed har brug for?

Støttemuligheder til SMV'ere

Om Virksomheds-programmet

Virksomhedsprogrammet er et landsdækkende program, der medvirker til at omstille og styrke væksten i SMV’er. Der kan søges støtte inden for seks spor. To af sporene er til grøn omstilling: SMV:Grøn og SMV:Grønne kompetencer

Læs mere om virksomhedsprogrammet her

SMV:Grøn 

Har jeres virksomhed brug for nye investeringer og/eller rådgivning på vejen mod grøn omstilling og cirkulær økonomi, så søg tilskud. 

I kan også søge tilskud til en kombination af investering og rådgivning.

Læs mere om SMV:Grøn her

SMV:Grønne kompetencer

Har jeres virksomhed brug for nye kompetencer, færdigheder og viden på vejen mod grøn omstilling, så kan der søges om tilskud målrettede virksomhedens kompetenceløft.

Læs mere om SMV:Grønne kompetencer her

NY WORKSHOP målrettet startups! #StartUpRight

I workshoppen sættes fokus på, hvordan du som iværksætter med ny virksomhed kan arbejde med ESG ikke kun som lovgivning og krav, man skal leve op til, men også som innovation, der gør din virksomhed attraktiv og konkurrencedygtig på fremtidens markeder. 

Helt enkelt, nede på jorden og uden svære ord og abstrakte begreber, får du som iværksætter et grønt mindset, som du senere kan bygge videre på. Mindsettet din virksomhed en "ticket to operate" og giver dig en muskel, til at skabe fremtidens forretning og succes på flere bundlinjer.


Praktisk

 • Workshoppen varer 3 timer og er målrettet iværksættere 
 • Moduler omkring specifikke ESG-emner kan tilkøbes.

NB! Målrettet iværksætterhuse (som event) og kan indbygges i acceleratorforløb og programmer

Workshop om Digital bæredygtighed

Virksomheder og organisationer arbejder i dag på at reducere klimaaftrykket ved at bl.a. at skabe nye cirkulære forretningsmodeller, hvor ressourcerne udnyttes bedre ved at gentænke design, produktion, salg og forbrug. Her er digitale teknologier værdifulde, fordi de fx kan overvåge udnyttelse og affaldskapacitet. 

Digitale teknologier og data - nu også AI - bidrager til grønne løsninger og til at imødegå klimakrisen. Men - for der er desværre et men. Data er fysiske og digitale løsninger sætter også CO2-aftryk. 

Hvor stort et aftryk sætter din virksomhed? Hvor sort er din hjemmeside? Og er din cloud fuld af "dark data", dvs. data som ikke bruges, men bare ligger?

Det kigger vi nærmere på i en workshop, hvor I ikke blot skal lytte, men også regne og finde løsninger.

#detbehøverikkeværesvært