Ydelser


En plan for fremtiden
 • Styr på klimaregnskabet
 • En bæredygtig retning
 • De fælles mål
 • Sådan kommer vi derhen
 • Strategien der blev grøn

Hvilken hjælp har din virksomhed eller organisation brug for?

I insearch har vi flere ydelser, der kan hjælpe jeres virksomhed eller organisation med at skabe en bæredygtig udvikling. I en rådgivende samtale finder vi frem til, hvor I er, og hvad I har brug for. 

Nedenfor kan I læse mere om ydelser eller elementer, som kan indgå i en proces.

Skab overblik over, hvor I er

- Hvad er jeres baseline? Måske er I allerede et stykke. Sammen skaber vi en kortlægning og overblik og jeres grønne mindset

Her arbejdes bl.a. med:

 • Kortlægning og overblik - hvor er I?
 • Organisation og omverden - hvem er I?
 • Fremtidsscenarier - hvor vil I gerne hen?

Lav en bæredygtig strategi

- Hvad er den rigtig vej for jer at gå? Alle skal leve op til nye krav og normer, men alle skal ikke gå i samme retning

Her arbejdes bl.a. med:

 • Formål, mål og vision - hvad er jeres retning og vil I gerne hen?
 • Handlingsplaner - hvad kræver det af jer? Hvilke forandring kræves
 • Virksomhedens organisering - hvordan tager I ansvar?

Styr på
klimaregnskabet*

- Hvad er jeres virksomheds eller organisations Co2-profil? Kan I dokumentere jeres bæredygtighedsindsatser?

Der er ingen vej udenom. Alle virksomheder og organisationer skal kunne dokumentere deres bæredygtighedsindsatser. Enten fordi der stilles direkte og lovgivningsmæssige krav herom, eller fordi virksomhedens eller organisationens interessenter forventer det. Samtidig er bæredygtighedsdata vigtige for at skabe innovation og udvikling ift. nye markeder og nye normer for ansvar og bæredygtighed.

*insearch hjælper med at udarbejde kravsspecification og indhente tilbud hos leverandører af klimaregnskab. 


Grøn kommunikation og åbne kort*

- Er I åbne omkring, hvad I gør? Har I styr på jeres grønne kommunikation, og hvordan I på andre måder tager ansvar?

Der er en forventning fra omverdenen (kunder, investorer, samarbejdspartnere), at virksomheder og organisationer kommunikerer bæredygtige valg og handlinger. Mange virksomheder og organisationer er dog bekymrede for at komme til at "green washe" og kan være usikre på, hvad de må kalde tingene. Derfor er det en god idé at få hjælp til virksomhedens grønne kommunikation.

*insearch hjælper med at udarbejde kravsspecification og indhente tilbud hos leverandører af klimaregnskab.

Få udviklet et internt kursus- og uddannelsesforløb

- Hvilke kompetencer behøver I for at kunne skabe en bæredygtig udvikling i jeres virksomhed eller organisation?

Viden og kompetencer er forudsætninger for at skabe udvikling. Frem for at sende enkelte medarbejdere er der store gevinster at hente ved at afholde uddannelsesforløb på arbejdspladsen. På den måde kan viden  med det samme omsættes til handling.

insearch har en mangeårig erfaring med at udvikle og designe kursus- og uddannelsesforløb. Undervisningen har afsæt i nyeste, men også branchespecifik viden, og er praksisnær og involverende.

Book et foredrag, en workshop eller et fyraftensmøde

- Har I et grønt mindset hos jer? Eller har I brug for at fået styrket dialogen om bæredygtighed og nye løsninger hos jer?

Der er meget snak om bæredygtighed alle steder. De fleste ved godt, at den er gal, og har forstået, at der skal gøres noget. Vejret blandt andet taler sit tydelige sprog. Alligevel kan det være svært at handle og skabe ny adfærd, derhjemme og på arbejdspladsen. Måske er det tid til lidt fælles input?

Lad insearch levere jeres næste foredrag, workshop eller fyraftensmøde. Afhængigt af formål og målgruppe skræddersys form og indhold, så I får præcis det input, I har brug for.

Foredrag:
- Hvorfor al den snak om bæredygtighed?
- Digital bæredygtighed i en datatung tidsalder

Workshop
- Bæredygtighedstrappen - hvor er I?
- Innovation og fremtidens løsninger - det lille eksperimentarium

Fyraftensmøder:
- Det behøver ikke at være svært at gå fra sort til grøn
- Hvor er min bacon? En klimagyser om fremtiden

Workshop om digital bæredygtighed

- Er I sorte eller grønne, når det gælder jeres digitale systemer og data? Kan digitale værktøjer øge jeres bæredygtighed?

Virksomheder og organisationer arbejder i dag på at reducere klimaaftrykket ved at bl.a. at skabe nye cirkulære forretningsmodeller, hvor ressourcerne udnyttes bedre ved at gentænke design, produktion, salg og forbrug. Her er digitale teknologier værdifulde, fordi det fx kan overvåge udnyttelse og affaldskapacitet. Data er en stor hjælp for virksomheder og organisationer, når der skal træffes beslutninger omkring dette og fint. Og nu er AI for alvor også ankommet og kan være en stor hjælp i det daglige arbejde på arbejdspladserne. Men - for der er desværre et men. Data og digitale løsninger sætter også CO2-aftryk. Hvor stort et aftryk sætter din virksomhed? Hvor sort er din hjemmeside? Og er din cloud fuld af "dark data", dvs. data som ikke bruges, men bare ligger? 

Det kigger vi nærmere på i en workshop, hvor I ikke blot skal lytte, men også regne og finde løsninger.

Store og små opgaver

- Har I brug for hjælp til store og små opgaver, så hjælper insearch også meget gerne med det

I insearch holder vi af hverdagen, men ved også, at den kan være travl. Og vi smøger gerne ærmerne op og hjælper til med de løbende opgaver, som skal løses.

Det kan være opgaver såsom:

 • Koordination og planlægning
 • Udarbejdelse af rapporter, surveys og analyser
 • Kommunikation fx nyhedsbreve
 • Bestyrelses- eller direktionsbetjening
 • (Projekt)ledelsesopgaver
 • Trivselsopgaver
 • Tovholder på Konferencer/events

Støttemuligheder til SMV'ere

Om Virksomhedsprogrammet

Virksomhedsprogrammet er et landsdækkende program, der medvirker til at omstille og styrke væksten i SMV’er. Der kan søges støtte inden for seks spor. To af sporene er til grøn omstilling: SMV:Grøn og SMV:Grønne kompetencer

Læs mere om virksomhedsprogrammet her

SMV:Grøn 

Har jeres virksomhed brug for nye investeringer og/eller rådgivning på vejen mod grøn omstilling og cirkulær økonomi, så søg tilskud. 

I kan også søge tilskud til en kombination af investering og rådgivning.

Læs mere om SMV:Grøn her

SMV:Grønne kompetencer

Har jeres virksomhed brug for nye kompetencer, færdigheder og viden på vejen mod grøn omstilling, så kan der søges om tilskud målrettede virksomhedens kompetenceløft.

Læs mere om SMV:Grønne kompetencer her