Konsulentydelser 


ESG helt nede på jorden, for det behøver ikke være svært!

  • Et grønt mindset
  • Nysgerrighed
  • Mikrohandlinger
  • = ansvarlig strategi

NYT FORLØB! StartUpRight - workshop

Bæredygtighed og ESG er ikke kun en trend, og både investorer og kunder forventer i stadigt stigende grad løsninger, der udviser høj ansvarlighed ift. klima og miljø og sociale forhold.

ESG enkelt formidlet og tæt på forretningen

I workshoppen sættes fokus på, hvordan man som startup kan arbejde med bæredygtighed ikke kun som lovgivning og krav, man skal leve op til, men også som forretnings- og innovationsdriver, der skal sikre, at den nye virksomhed er attraktiv og konkurrencedygtig på fremtidens markeder. Med afsæt i en enkel og let forståelig model arbejder deltagerne med deres egen virksomhed forretning i et bæredygtigt perspektiv. 


Praktisk

Workshoppen varer 3 timer. Moduler omkring specifikke ESG-emner kan tilkøbes. Kontakt for præsentation og pris.

Konsulentydelser

Virksomhedens bæredygtige strategi

Bæredygtighed er kommet for at blive. En bæredygtig strategi skal sikre, at I både lever op til de lovgivningsmæssige krav og gennem innovation sørger for, at virksomheden fortsat er konkurrencedygtig og attraktiv ift. fremtidens markeder. 

Vi har udviklet en proces, der sætter jer i stand til at udvikle jeres strategi og forretning for fremtiden.

Processen indeholder 4 trin:
  • Fundament (analyser ift. interessenter og omverden)
  • Mapping og vurdering af risiko og muligheder
  • Indkredsning af indsatsområder
  • Ny strategi og planer for handling og kommunikation
Kontakt

Fundament til bæredygtig udvikling

For at I som virksomheden kan træffe beslutninger og finde jeres vej, er det vigtigt at få skabt overblik og en baseline.

Fundamentet skabes gennem analyser, bl.a. omverdens- og interessentanalyser. Vi kigger også på virksomhedens bæredygtighedsdata som bidrager til såvel overblik og baseline.

Fundamentet beskrives i en præsentation, som virksomheden kan bruge ifm. udvikling.

Fundamentet repræsenterer også første trin i vores strategimodel.
Kontakt

Workshop og kompetenceudvikling

Viden og kompetencer er forudsætninger for at skabe udvikling. Også når det gælder bæredygtighed. 

Workshop og kurser holdes i virksomheden, tæt på alle medarbejdere og hverdagens praksis. På den måde kan viden med det samme omsættes til handling.

Vi har en mangeårig erfaring med at udvikle og designe kursus- og uddannelsesforløb. Undervisningen har afsæt i nyeste viden og så er den ikke kedelig, for der bruges undervejs mange eksempler og øvelser.

Kontakt

Worshop om Digital bæredygtighed

Virksomheder og organisationer arbejder i dag på at reducere klimaaftrykket ved at bl.a. at skabe nye cirkulære forretningsmodeller, hvor ressourcerne udnyttes bedre ved at gentænke design, produktion, salg og forbrug. Her er digitale teknologier værdifulde, fordi det fx kan overvåge udnyttelse og affaldskapacitet. Data er en stor hjælp for virksomheder og organisationer, når der skal træffes beslutninger omkring dette og fint. Og nu er AI for alvor også ankommet og kan være en stor hjælp i det daglige arbejde på arbejdspladserne. Men - for der er desværre et men. Data og digitale løsninger sætter også CO2-aftryk. Hvor stort et aftryk sætter din virksomhed? Hvor sort er din hjemmeside? Og er din cloud fuld af "dark data", dvs. data som ikke bruges, men bare ligger?

Det kigger vi nærmere på i en workshop, hvor I ikke blot skal lytte, men også regne og finde løsninger.
Kontakt

Støttemuligheder til SMV'ere

Om Virksomhedsprogrammet

Virksomhedsprogrammet er et landsdækkende program, der medvirker til at omstille og styrke væksten i SMV’er. Der kan søges støtte inden for seks spor. To af sporene er til grøn omstilling: SMV:Grøn og SMV:Grønne kompetencer

Læs mere om virksomhedsprogrammet her

SMV:Grøn 

Har jeres virksomhed brug for nye investeringer og/eller rådgivning på vejen mod grøn omstilling og cirkulær økonomi, så søg tilskud. 

I kan også søge tilskud til en kombination af investering og rådgivning.

Læs mere om SMV:Grøn her

SMV:Grønne kompetencer

Har jeres virksomhed brug for nye kompetencer, færdigheder og viden på vejen mod grøn omstilling, så kan der søges om tilskud målrettede virksomhedens kompetenceløft.

Læs mere om SMV:Grønne kompetencer her