Hvilke ydelser og hvordan kan vi hjælpe?

Vi har flere ydelser, som vi benytter i arbejdet med bæredygtig udvikling af virksomheder. Alt efter behov og hvor I er i jeres bæredygtige udvikling.

Som virksomhed kan I have brug for hjælp hele vejen. Fra at erkende et behov for bæredygtig udvikling til at stå med en bæredygtig strategi for jeres forretning. Det kan også være, at I blot har brug for hjælp til enkelte trin i processen fx inspiration og rådgivning.

Læs mere nedenfor om de forskellige muligheder for hjælp.

En plan for fremtidens forretning
 • Styr på klimaregnskabet
 • En bæredygtig retning
 • De fælles mål
 • Sådan kommer vi derhen
 • Strategien der blev grøn
At skabe overblik 

- Få overblik over, hvor er I som virksomhed, risici og poteniale

Få hjælp til at skabe overblik over, hvor I er på bæredygtighedstrappen. Overblikket gør jer i stand til at vurdere risiko, hvis vi ikke gør noget, og muligheder, der kan opstå, hvis vi skaber en bæredygtig udvikling.

Her arbejdes bl.a. med:

 • Kortlægning og overblik - hvor er vi?
 • Organisation og omverden - hvem er vi?
 • Fremtidsscenarier - hvor vil vi gerne hen?

Strategi og handleplan

- Skab en bæredygtig strategi for fremtidens forretning

Få hjælp til at udarbejde en bæredygtig strategi, der sætter retning for virksomhedens arbejde med bæredygtig udvikling. Et skridt ad gangen skaber vi en kommunikerbar retning for jeres forretning.

Her arbejdes bl.a. med:

 • Formål, mål og vision - hvor vil vi gerne hen, og hvordan kommer vi det?
 • Virksomhedens grønne fodspor - hvordan vil vi lave grøn vækst?
 • Handlingsplaner - hvad kræver det af os?
Få styr på klimaregnskabet

- kend din virksomheds Co2-profil

Det bliver stadig mere afgørende, at alle virksomheder kan rapportere deres klimaaftryk til kunder og samarbejdspartnere. Også selvom man er en lille eller mindre virksomhed, som endnu ikke er omfattet af lovkrav.

Her arbejdes bl.a. med:

 • Datadesign - hvilke data skal bruges?
 • Organisering - hvem skaffer data og vedligeholder data?
 • Rapportering - hvordan rapporteres data?

Grøn kommunikation

-skab åbenhed om jeres grønne retning

Det er en forventning fra omverdenen (kunder, investorer, samarbejdspartnere), at I kommunikere virksomhedens bæredygtige retning og grønne handlinger. Det er samtidig vigtigt, at I ikke kommer til at green washe. Det hjælper vi med.

Her arbejdes bl.a. med:

 • Kommunikationsplan - hvad, hvornår, hvor?
 • Indhold - hvad er den nye gode historie?
 • Visuelle udtryk - hvordan viser I virksomheden frem?
insearch i partnerskab med lokale kommunikationsbureauer

Fyraftensmøde // foredrag // workshop

Andre ydelser

Få sat "strøm" til dialogen om bæredygtig udvikling i på arbejdspladsen, i businessnetværket, på uddannelsesinstitutionen, i forsamlingshuset  #klimasnakbehøverikkeværeentørkiks

Fokus er på behovet for at skabe en grønnere og bedre fremtid. Her er ingen løftede pegefingre, for alle skal finde deres vej og grønne løsninger. Der er til gengæld garanti for gode eksempler. Titler og indhold tilpasses event.
 • Fyraftensmøder: "Hvor er min bacon? En klimagyser om fremtiden"
 • Foredrag:
  • "Digital bæredygtighed"
  • Klimadannelse for fremtiden
 • Workshop: "Klimaadfærd og hvordan vi gør det let at gøre det godt

Støttemuligheder til SMV'ere

Om Virksomhedsprogrammet

Virksomhedsprogrammet er et landsdækkende program, der medvirker til at omstille og styrke væksten i SMV’er. Der kan søges støtte inden for seks spor. To af sporerne er til grøn omstilling: SMV:Grøn og SMV:Grønne kompetencer

Læs mere om virksomhedsprogrammet her

SMV:Grøn 

Har din virksomhed brug for nye investeringer og eller rådgivning på vejen mod grøn omstilling og cirkulær økonomi, så kan der søges om tilskud til investeringer, rådgivning eller en kombination heraf.

Læs mere om SMV:Grøn her

SMV:Grønne kompetencer

Har din virksomhed brug for nye kompetencer, færdigheder og viden på vejen mod grøn omstilling, så kan der søges om tilskud målrettede virksomhedens kompetenceløft.

Læs mere om SMV:Grønne kompetencer her