Om insearch

Om insearch

Krav om grønne løsninger og klimaregnskaber og en ny cirkulær økonomi kræver nye virksomheder. insearch er en af disse virksomheder, der er sat i verden for at hjælpe de små og mellemstore virksomheder (SMV) med at skabe en ny grøn retning, vækst og forretning.

SMV'erne er ikke hvem som helst. De er afgørende ift. bekæmpe klimaforandringer og fremme en mere bæredygtig fremtid. For ud over at repræsentere de størstedelen af alle danske virksomheder (omkring 90%), så er SMV'erne leveringsdygtige i innovation, jobskabelse og spredning af grønne praksisser.

Navnet insearch henviser til vores tilgang til bæredygtighed. Vi er specialisererede i grønne løsninger og ansvarlighed i henhold til verdensmål og ESG. Vi efteruddanner os løbende i nye direktiver, så vi ikke kun er up-to-date, men også et skridt foran. Navnet henviser også til læring og dannelse. At skabe en grønnere og bedre verden indebærer, at vi eksperimenterer og i nye typer af partnerskaber finder nye løsninger på nye og ofte komplekse udfordringer og problemstillinger.

Virksomheden ejes af Lotte Nyboe (cand. mag., ph.d.). Oprindeligt hed virksomheden Nyboe&Rieper, men skiftede navn til insearch i 2023 ifm. at virksomheden overgik fra at være en ren foredragsvirksomhed til at være et konsulenthus. 

insearch bygger på partnerskaber og netværk. Det betyder, at insearch kan tilbyde en samlet skræddersyet løsning, hvor alle trin og elementer løftes af konsulenter med specifikke ekspertise og erfaring.  

Vi hører til på Fyn, men dækker Danmark. Og selvfølgeligt skal vi også passe på vores klimaaftryk. Så når vi rejser, er det med DSB eller el-bil og mindre møder klarer vi over Teams. 

Hvem er vi?

Lotte Nyboe

Lotte har en forskningsmæssig baggrund samt mangeårig erfaring med proces- og forandringsledelse, strategiudvikling og verdensmål i organisationer.

Indehaver af insearch.

Netværk

insearch er medlem af NBIO (Netværket for Bæredygtige Iværksættere i Odense). Herudover deltager vi løbende i vidensnetværk, på konferencer og efteruddannelse.

Find insearch og NBIO på Danmarks nye bæredygtighedsevent Reboot 2023 der foregår i Odense den 29.- 30. november 2023

Partnerskaber

insearch samarbejder med specialister inden for bl.a. kommunikation og markedsføring. Samt relevante forskere omkring cases, projekter og videnudvikling

Om bæredygtig udvikling

5 gode grunde til at arbejde med bæredygtighed

Bæredygtighed er ny norm, som alle virksomheder og organisationer må forholde sig til. Der er både økonomiske incitamenter, men snart stilles der ikke kun krav om at rapportere sit CO2-aftryk til de store virksomheder, men også de små. Og det er kun starten. Forude kommer mange flere krav og direktiver som kræver bæredygtig og ansvarlig omstilling.

Så selvom du som virksomhed ikke er direkte ramt af lov- og rapporteringskrav, er der gode grunde sætte i en bæredygtig retning.

Her er de 5 gode grunde:

  • Øget konkurrencedygtighed fordi samarbejdspartnere, kunder, investorer, banker og civilsamfundet efterspørger og forventer bæredygtighed
  • Bedre bundlinje fordi den generelle opmærksomhed på bæredygtighed skaber nye markeder og derved nye forretningsmuligheder
  • Attraktiv branding fordi mere kommunikation omkring bæredygtig handling og ansvar kan bidrage til mere troværdige og attraktive "brand images"
  • Fremtidssikring fordi bæredygtig udvikling sætter organisationer eller virksomheder bedre i stand til at leve op til direktiver og krav
  • Dygtige medarbejdere fordi medarbejdere, ikke mindst de yngre, foretrækker at arbejde steder, hvor der er fokus på miljø/klima, ledelse og sociale forhold

Digital bæredygtighed

Alle virksomheder og organisationer er i dag digitale, men i forbindelse med bæredygtig udvikling er det relevant at undersøge, om der skal skabes nye digitale og teknologiske løsninger til understøttelse af den bæredygtige udvikling.  Fx ved at skabe nye cirkulære forretnings-modeller, hvor ressourcerne udnyttes bedre.

Som virksomhed kan det derfor være relevant at undersøge, hvordan I digitalt kan understøtte jeres arbejde med en ny bæredygtig retning og ansvarlighed. 

3 gode eksempler:

  • Effektiv brug af ressourcer: Digitale løsninger hjælper virksomheder med at overvåge og optimere fx ressourceforbrug, såsom energi, vand og materialer
  • Fjernarbejde og virtuelle møder: Webinarer og virtuelle møder har vist sig at være effektive måder at holde møder på tværs af geografi. Dette reducerer transportrelaterede udledninger
  • Indsigt og kommunikation: Digitale platforme formidler indsigter bæredygtighed og videndeler vigtige erfaringer inden for og mellem brancher.  Virksomhederne kan derfor bruge digitale platforme til at uddanne og oplyse medarbejdere