Om os

Bæredygtig udvikling behøver ikke være svært!

Navnet insearch henviser til vores tilgang til bæredygtig udvikling i virksomheder og i organisationer.

Vi forholder os nysgerrige og eksperimenterende, for vi skal både bryde med og skabe nye vaner og løsninger. Det indebærer også, at vi indgår i nye typer af partnerskaber. Det kan være i nye partnerskaber med kunder, samarbejdspartnere, konkurrenter o.a. For derved er vi bedre rustede til at udvikle de rette løsninger på ofte komplekse problemstillinger. Målet er, at vi fremmer miljø, klima og sociale forhold, men også vores egen forretning.

I insearch skal vi naturligvis også passe på vores klimaaftryk. Så når vi rejser, er det med DSB eller el-bil, og mange møder klarer vi online. Hjemmesiden er udviklet, så den sætter mindst muligt aftryk.

Om os

Baggrund

Lotte er indehaver af insearch og har lang erfaring med proces- og forandringsledelse, strategiudvikling, arbejdsmiljø og trivsel samt verdensmål i organisationer. Hun har en baggrund som leder ved flere institutioner og som forsker og underviser på Syddansk Universitet. Lotte er forfatter til flere bøger om digitalisering og dannelse og skriver i dag om bæredygtig udvikling og digital bæredygtighed

Gå til Lottes LinkedIn profil eller læs mere nedenfor

Partnerskaber

insearch bygger på partnerskaber og netværk. Det betyder, at vi kan tilbyde skræddersyede løsninger til virksomheder og organisationer, hvor alle ydelser løftes af fagfolk med den specifikke ekspertise og erfaring.  

insearch er medlem af NBIO (Netværket for Bæredygtige Iværksættere i Odense) og deltager i vidensnetværk, konferencer og efteruddannelse.

Lotte Nyboe – CV

Her kan du læse mere om Lottes baggrund som forsker, underviser og leder, og på hvilken måde hun bruger sin erfaring i dag til at hjælpe virksomheder og organisationer med at skabe værdi og bæredygtig udvikling.

Praktisk erfaring med ledelse

Ledelse har i en længere årrække fyldt i porteføljen af opgaver. Først på deltid og sidenhen fuldtid.

Ledelseserfaringen omfatter forskellige niveauer, fra fagledelse til topledelse, og en række forskellige ledelsesopgaver med bl.a. fusions- og forandringsledelse, betjening af bestyrelse og understøttelse af direktioner.

Ledelse er fortsat et område, som Lotte har stort fokus på som en del af ESG og som ledelsesnørd. For ledelse er en central ‘driver’ i den grønne omstilling.

Med afsæt i egen ledelseserfaring og –praksis tilbyder Lotte i dag en praksisnær rådgivning af ledere som skal drive en omstilling.

Proceskonsulent og projektleder

Lotte var med som forsker, da digitaliseringen for alvor tog fat. Blandt andet gennemgik folkebibliotekerne en gennemgribende digital transformation. Som leder har hun stået i spidsen for en række og meget forskelligartede forandringsprocesser. Hun har derigennem opnået stor erfaring med, hvordan mennesker reagerer i forandringsprocesser. Denne erfaring indgår i procesdesign og i processtyringen. 

Ud over den praktiske erfaring har Lotte efteruddannet sig i Prince2 og Proces Management.

Som proceskonsulent lægger Lotte vægt på at skabe mest mulig værdi på den meste effektive måde. 


Overblik og analyse

Med en baggrund fra universitetet går arbejdet med at skabe overblik over viden og ressourcer på tværs i alle arbejdsopgaver.

Overblik, men også data, er vigtige for at skabe et konkret handlings- og beslutningsgrundlag. Ikke mindst, når det kommer til bæredygtighed, som kan være lidt en jungle. Det skyldes, at lovgivningen i disse år i højt tempo udrulles. Nye direktiver kommer til, som skaber nye udfordringer og muligheder.


Lotte følger udviklingen tæt for at kunne levere den bedst mulige rådgivning af virksomheder og organisationer.


Undervisning og kursusforløb

På universitetet, men også i andre sammenhæng, har Lotte brugt mange timer ved projektor og whiteboard. Hun har et stort fokus på at skabe en vedkommende formidling og praksisnær læring. 

Læring på arbejdspladser er en nøgle til vækst og udvikling for både mennesker, organisationer og virksomheder. Det handler både om medarbejders fortsatte trivsel og udvikling og den fortsatte udvikling af forretningsmæssig kvalitet og produktivitet.

I regi af insearch bidrager Lotte til undervisning og læring i virksomheder og organisationerne, som ruster omstilling og bæredygtig innovation.

Forskning og videnudvikling

På CV'et er også forskning og videnudvikling. Hun har selv udgivet og på anden vis bidraget til en række bøger, artikler o.a. inden for emnerne læring, design, digitalisering og dannelse.

Lotte skriver i dag om emnerne "klimadannelse", "bæredygtige ledelse og udvikling" og "digital bæredygtighed". Indlæggende kan læses på LinkedIn og på hjemmesidens blog.