Om bæredygtighed

En ny norm

Bæredygtighed er ny norm, som alle virksomheder og organisationer må forholde sig til. Der er både økonomiske incitamenter, men snart stilles der ikke kun krav om at rapportere sit CO2-aftryk til de store virksomheder, men også de små. Og dette er kun starten. Forude kommer mange flere krav og direktiver som kræver bæredygtig og ansvarlig omstilling.

Så selvom du som virksomhed ikke er direkte ramt af lov- og rapporteringskrav, er der gode grunde til at sætte i en bæredygtig retning.

5 gode grunde er blandt andet:

  • Øget konkurrencedygtighed fordi samarbejdspartnere, kunder, investorer, banker og civilsamfundet efterspørger og forventer bæredygtighed
  • Bedre bundlinje fordi den generelle opmærksomhed på bæredygtighed skaber nye markeder og derved nye forretningsmuligheder
  • Attraktiv branding fordi mere kommunikation omkring bæredygtig handling og ansvar kan bidrage til mere troværdige og attraktive "brand images"
  • Fremtidssikring fordi bæredygtig udvikling sætter organisationer eller virksomheder bedre i stand til at leve op til direktiver og krav
  • Dygtige medarbejdere fordi medarbejdere, ikke mindst de yngre, foretrækker at arbejde steder, hvor der er fokus på miljø/klima, ledelse og sociale forhold

Digital bæredygtighed

Data, teknologi og digitale løsninger spiller en vigtig rolle, når vi skal skabe et bæredygtigt samfund. Udover at understøtte danske virksomheders produktivitet og konkurrenceevne er digitaliseringen helt central for arbejdet med den grønne omstilling.

Mange virksomheder arbejder i dag på at reducere klimaaftrykket ved hjælp af fx nye cirkulære forretningsmodeller, hvor ressourcerne udnyttes bedre ved at gentænke design, produktion, salg og forbrug. Dette kan i høj grad understøttes af digitale og fysiske teknologier, som kan hjælpe med f.eks. at spore ressourcer og overvåge udnyttelse og affaldskapacitet.

Bagsiden af medaljen er, at data, teknologi og digitale løsninger sætter et væsentligt CO2-aftryk, som skal medtages i en virksomheds eller organisations samlede klimaregnskab. Virksomheder og organisationer må derfor forholde sig til deres digitale bæredygtighed med et dobbelt fokus på:
  • CO2-aftryk: hvor stort et klimaaftryk data og digitale løsninger sætter, og hvordan aftrykket kan reduceres og
  • Værktøj: hvordan data, teknologi og digitale løsninger kan understøtte arbejdet med bæredygtighed og ansvarlighed.