Har virksomhederne ansvar for, at kunderne køber mindre?

Hver dansker udleder ifølge CONCITO i gennemsnit 17 ton CO2 om året. Derved sætter vi danskere et CO2-aftryk som langt overskrider, hvad kloden kan holde til.

Ifølge Paris-aftalens målsætning skal den globale temperaturstigning holdes under to grader, hvilket betyder, at hver enkelt verdensborger maksimalt må udlede 2,5 ton CO2 om året. For os danskere er der således lang vej.

En del af CO2-aftrykket kommer fra det, vi køber af mad, tøj, møbler og elektronik mv. (i gennemsnit 7 ton CO2 om året). Tallene fremgår af Regeringens Klimapartnerskabsrapport for handel, som lige nu arbejder på at hjælpe branchen med CO2-reduktion. Herunder konkrete tiltag, der strækker sig fra fx bedre klimaoplysning til forbrugerne, mere effektiv genanvendelse af affald og fokus på klimaansvarlige værdikæder i handlen jf. Regeringens Klimapartnerskabsrapport for handel, https://lnkd.in/dCj5dzBW
  
Umiddelbart kan det lyde både svært og mærkeligt, at virksomhederne nu skal til at ”blande” sig i kundernes forbrug. Handelsvirksomheder er jo sat i verden for at sælge deres varer. Så har selvsamme virksomheder nu et ansvar for, at deres kunder ændrer adfærd, hvilket kan resultere i, at de køber mindre?

Det korte svar er ja. Om end det overordnede ansvar for den grønne omstilling først og fremmest er politikernes. Det er dem, der skal træffe de svære, men nødvendige beslutninger om afgifter og deslige.

Men som A.P. Møller har formuleret det: "Den, der har evnen, har pligten". Og det har virksomhederne. En evne, som betyder, at danskernes forbrug er vokset med over det dobbelte fra 1966 til 2015 (jf. Danmarks Statistik). Godt hjulpet af reklamebranchen naturligvis, der har understøttet lysten til forbrug og salget. Hvert år kulminerende netop i denne uge, Black Week, som er ugen op til Black Friday.

Tiden er nu en anden. Og virksomheder er forpligtet til at bidrage til de mål, vi i Danmark har sat for vores CO2-reduktioner mv. Samtidig må virksomhederne reagere på den stadig stigende efterspørgsel på grøn frem for sort virksomhedsadfærd og mindset. Det er forretningskritisk at lade være.

Men forstår man situationen og handler på den, er der et stort forretningsmæssigt potentiale. For, som med Richard Branson har formuleret det: ”doing good is good for business”.

Og hver enkelt virksomhed må derfor spørge sig selv:
- ”hvordan kan vi som virksomhed bidrage til at reducere klimabelastningen?”
- ”Hvordan kan vi gøre en forretning ud af fremme et bæredygtigt forbrug af varer”?

Så måske kan vi næste år fejre ikke BLACK, men GREEN WEEK og FRIDAY ????