Digital bæredygtighed er ansvarlig brug af teknologi og data

Teknologisk innovation er afgørende i kampen mod de globale kriser, og i dag arbejder både virksomheder og offentlige organisationer på at reducere deres klimaaftryk gennem f.eks. cirkulære indsatser og forretningsmodeller. Teknologier kan f. eks. hjælpe med at spore ressourcer og overvåge ressourceudnyttelse, affaldskapacitet mv. Ligeledes har kunstig intelligens (AI) vist sig lovende i forhold til at effektivisere arbejdsprocesser og tackle arbejdskraftmangel.

Teknologi bidrager til bæredygtig udvikling, men dens negative konsekvenser må ikke overses. Estimeret kan 5-9% af det globale elforbrug i 2023 kobles til det digitale. Tallene er fra EU Kommissionen (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/green-cloud) - tal, der må forventes at stige markant i de kommende år i takt med udbredelsen af blandt andet tingenes internet samt de let anvendelige kunstigt intelligente sprogmodeller.

Læs også Tænk's artikel "Så meget påvirker dit internetforbrug": https://taenk.dk/forbrugerliv/baeredygtighed/saa-meget-paavirker-dit-internetforbrug-klimaet

Det store CO2-aftryk skyldes i høj grad data, som udvindes i stadigt større mængder. Data er vigtige og værdifulde for udviklings- og beslutningsprocesser og anvendes i dag også som dokumentation af blandt andet virksomheders bæredygtighed. Vi kan med andre ord ikke undvære data, for de hjælper os med at spare tid og ressourcer og højne kvaliteten, af det vi laver. Men data kommer med en pris og skal genereres og håndteres med omtanke.

Tom Jackson og Ian R. Hodgkinson er professorer fra Loughborough University og beskriver i artiklen ” ‘Dark data’ is killing the planet – we need digital decarbonisation”, at mere end halvdelen af de digitale data, som virksomheder genererer, indsamler, behandler og opbevarer, tjener et engangsformål, og de bliver ofte ikke genanvendt. Dette fænomen kaldes for ”dark data” eller ”mørke data” og har en betydelig miljømæssig omkostning. Mørke data er lidt ligesom at lade lyset stå tændt i hele huset, mens man er på arbejde.

Professorerne understreger, at mørke data er digitale, men forankret i den fysiske verden gennem den energi og de ressourcer, de kræver. Selv data, der er opbevaret uden at blive brugt igen, optager plads på servere, der ofte findes i store lagerlokaler med masser af computere, der alle bruger store mængder elektricitet og vand til nedkøling. I den grønne omstilling har der hidtil primært været fokus på traditionelle kilder til C02-emission, men digital dataforarbejdning skal tackles på linje med alle andre industrier og sektorer. Den digitale sektor skal med andre ord også være grøn.

I kan læse artiklen af Tom Jackson og Ian R. Hodgkinson her: https://theconversation.com/dark-data-is-killing-the-planet-we-need-digital-decarbonisation-190423

Et væsentligt princip til at fremme digital bæredygtighed

For at undgå for mange mørke data og at virksomheder og organisationer sætter for store CO2-aftryk gennem deres brug af teknologi og data, vil jeg relancere udtrykket "less is more".

Udtrykket stammer fra den tyske arkitekt og designer Ludwig Mies van der Rohe, som var en fremtrædende skikkelse inden for modernistisk arkitektur og design i det 20. århundrede. Han brugte dette udtryk som en vejledning for sit designfilosofi med det mål at begrænse elementerne i et design til det mest essentielle og derved opnå en tidløs og elegant æstetik.

Inden for computerteknologi og brugergrænsefladedesign har princippet om "less is more" også haft indflydelse, og udviklere og designere har med afsæt i princippet haft fokus på at skabe enkle og intuitive brugergrænseflader ved at begrænse antallet af funktioner og elementer for at forbedre brugervenligheden. Også Steve Jobs og Apple har værdsat tilgangen og brugt Mies van der Rohes "less is more" som en inspiration. Mere om det i næste skriv.

Der er god grund til at anvende princippet "less is more", når vi i dag udvikler og designer digitale løsninger. Ligesom "less is more" skal gælde vores data-brug. Vi skal gerne fremelske, både derhjemme og på arbejdet, en minimalistisk tilgang til data, hvor vi udvikler tilstrækkelige data, deler dem med andre, når det er relevant og muligt, og bortskaffer dem igen, når vi ikke kan bruge dem til mere. Enkelt og ansvarligt.

Summa summarum:

Teknologisk innovation hjælper os med at imødegå de globale kriser, ligesom data hjælper os med at træffe gode beslutninger eller dokumentere vores bæredygtige indsatser.

Bagsiden af medaljen er, at 5-9% af det globale elforbrug i i dag kommer fra digitalisering og som en del af en bæredygtig udvikling, må virksomheder og organisationer finde veje til at fremme en mere ansvarlig brug af teknologi og data. "Less is more" kan guide både design af digitale løsninger og brug af data, så vores digital CO2-aftryk reduceres.

Her er et par tips til at fremme digital bæredygtighed derhjemme og på arbejdspladsen:

  • Bedre brug af data: beslut hvilke dokumenter, fotos og videoer du ikke længere har brug for. Hver fil gemt bidrager til dit digitale CO2-aftryk
  • Genanvend og cirkulér data: find måder at genanvende og cirkulere data i virksomheder og organisationer, for der spares både energi og ressourcer, ved at udvikle og opbevare færrest mulige data

God arbejdslyst!